Velkommen til Nielsbl

Den professionelle samtale som alene koncentrerer sig om at støtte personen, som er kørt fast i livet, i at komme videre. Det kan fx være i forbindelse med stress !


Som coach, rådgiver og som menneske, kan jeg støtte dig i at komme videre på en måde som er autentisk for dig. Jeg kan støtte dig i at komme i bedre kontakt med dig selv og dine rødder således, at du får mere klarhed og bedre kan mærke hvordan du kommer videre på den måde som er rigtig for dig.

Min styrke er, at jeg kan støtte mennesker i at flytte sig på det indre plan, hvorefter de bliver i stand til at flytte sig selv på det ydre plan.

Her er nogle eksempler på hvad du kan få ud af samtalen, men det afhænge naturligvis af dig og din situation
  - for ikke to mennesker er jo ens :


• Større bevidsthed om dig selv og hvordan du gerne vil leve dit liv
• Lettere ved at skære igennem >skal jeg nu det ene, det andet, tredie osv< og træffe gode valg
Inspiration, sparring og vejledning og andre perspektiver på situationen
• Redskaber og værktøjer til fremadrettet selv, at kunne komme videre
• Du kan overvinde angst & begrænsninger for at kunne gøre det du rigtig gerne vil
• Genfinde din passion eller det der giver dit liv mening
• Et godt råd eller - om nødvendigt, et lille spark til at komme videre på

• Støtte når du føler dig stresset, frustreret, bange, handlingslammet, magtesløs og opgivende
• Støtte til at genfinde roen
i sindet og gentændt troen og håbet på livet igen  
• Du kan blive opmuntret og udfordret
• Du kan få vendt det negative til noget positivt
• En kærlig men ærlig feedback, en tilbage-spejling der kan give dig større klarhed
• Ideer til hvad du kan gøre, hvis du ikke umiddelbart kan ændre på situationen
• Og meget mere. . . . . .

Men forudsætningen for at komme videre er selvfølgelig, at du selv vil det og vil gøre en indsats for det.


Hvis du tænker at dette kunne være noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Med de kærligste hilsner fra Niels
   
   
+45 21181915
info@nielsbl.dk
(C) Nielsbl 2017
Information

Pt. ingen information

Referancer

Hvad siger klienterne:

Jeg fik håbet tilbage. Jeg kan godt se der er et stykke arbejde at gøre, men nu kan jeg se at jeg kan få et liv igen.

Det føltes som at få en ny chance i livet.

Mødet med Niels har forandret mit liv på flere måder, og jeg føler nu at jeg lever et mere autentisk liv hvor jeg også får afløb for mine kreative sider.
Life Coach & Rådgiver
Den professionelle samtale, når man er kørt fast
og ønsker at komme videre i livet
N i e l s b l
Adresse Telefontid Samtalen Coaching & Rådgivning
Nielsbl
Telefon: +45 21 18 19 15 Samtalen kan ske via. At komme videre i livet er ofte både en indre og ydre rejse.
Mølletoften 3
Hverdage:     9.00 - 16.00 Telefon: +45 21 18 19 15 Jeg kan støtte og vejlede dig igennem begge rejser således,
4735 Mern

E-mail: info@nielsbl.dk
Telefonsvarer kan forekomme.
Læg da venligst en besked og jeg
ringer tilbage.
Skype:

WhatsApp:
Nielsbl

+45 21 18 19 15
at du får nemmere ved at mærke dit hjerte og træffe gode valg.
Spirituel
Mandag - Fredag 10.00 - 16.00